اکسیژن ساز AirsepوNIDEK

ساخت کشور آمریکا
اکسیژن ۹۸درصد کاملا بی صدا
قابلیت استفاده ۲۴ ساعته