تخت دو شکن مکانیکی

پایه ثابت این تخت دارای تنظیم دو حالته میباشد که از پشت سر و زیر پاشنه قابل تنظیم میباشد پایه های تخت به راحتی باز و بسته میشود هندل تخت بلبرینگی میباشد طول۲مترعرض۹۰سانتی متر