تخت بیمار برقی چیست و چه کارایی دارد؟

تخت های بیمارستانی و همچنین تخت بیمار برقی تخت های قابل تنظیمی هستند با قابلیت های متفاوت.

تنظیمات ارتفاع تخت اجازه می دهد که خروج و ورود بیمار بهتر انجام شود و دسترسی آسان تری به مراقبت کننده داشته باشید. همچنین قابلیت تنظیم تخت به مراقبت

کننده ها کمک میکند راحتتر به بیمار ها خدمت کنند. قابلیت بالا رفتن سر و پاها در درمان و همچنین راحتی بیمار، بسته به اینکه آیا بیمار بیدار یا خواب است از اهمیت

بالایی برخوردار است.

شش نوع عمده از تخت بیمارستان در حال حاضر در تولید وجود دارد – تمام الکتریکی،نیمه الکتریکی،دستی،کم تخت،Bariatricو Trendelenburg

در زیر به معرفی تخت بیمار برقی میپردازیم:

یک تخت بیمار برقی دارای کنترل کننده هایی از طریق موتور الکتریکی است که با فشار یک دکمه سر، پایه و ارتفاع قاب تخت را افزایش می دهد.

انواع تخت بیمار برقی قابل تنظیم هستند و ایده آل برای هر کسی است که نیاز به یک تخت بیمارستان سبک برای استفاده در خانه، بیمارستان و یا خانه سالمندان

است.

تخت بیمار برقی مجهز به تنظیم پشت و پاها است تا بتواند سطحی که بیمار بر روی آن میخوابد را با توجه به آناتومیک کاملا صحیح و راحت باشد.

تخت بیمار برقی از موتوری که در آن تعبیه شده است برای حرکت به بالا و پایین استفاده می کنند.

تخت بیمار برقی به بیماران اجازه می دهد تا بدون نیاز به یک نگهدارنده، ،در ارتفاع مورد نظر خود خوابیده ، و آن را به راحتی و بدون هیچ زحمتی نظیم کنند.

تخت بیمار برقی را می توان با یک دستگاه کنترل از راه دور یا کنترل هایی که بر روی خود تخت نصب میشود تنظیم کرد، به این ترتیب بیمار می تواند بهترین موقعیت را

تعیین کند.

در تخت بیمار برقی با استفاده از تنظیمات میتوان کنترل تخت بیمار را قفل کرد،تا از تغییر مکان تصادفی بیمار و آسیب دیدگی او جلوگیری شود.