129
مهمترین ویژگی های تخت بیمار برقی

ممکن است تا به حال در مورد تخت بیمار برقی شنیده باشید.این نوع تخت ها جزو تخت های قابل تنظیم برقی هستند که بیمار بتواند جای...

226
تخت بیمار برقی کم ارتفاع

در این مقاله قصد داریم به دو نوع متفاوت از تخت بیمار برقی اشاره کنیم که شرایط مناسبی را برای بیمار فراهم می کند و...

قالب دکتر