اکسیژن ساز یویو

ساخت کشور چین
درجه یک
اکسیژن ۹۵ درصد بی صدا