تخت سه شکن پایه ثابت

دارای دو هندل بلبرینگی
بلا آوردن سر تا ۹۰درجه
بالا آوردن پا تا ۴۵ درجه