تخت یک شکن مکانیکی

دارای هندل بلبرینگی
بالا آوردن سر تا ۹۰ درجه

ارتفاع تخت ۸۰سانت

پای ثابت
خصوصیت این تخت به این گونه است که پایه ها جدا میشود

هندل تخت بلبرینگی میباشد که برای بالا و پایین آوردن پشت سر بیمار به راحتی انجام میشود

طول تخت ۲متر و عرض ۹۰سانتی متر