206
تشک مواج سلولی

پیشگیری بهتر از درمان است تشک مواج سلولی طول۲مترعرض۹۰سانتیمتر گردش هوا اتوماتیک

219
بالا بر بیمار

205
ویلچر برقی

ویلچر برقی

206
مانیتور اتاق icuوccu

مانیتور اتاق icuوccu

226
تخت یک شکن مکانیکی

دارای هندل بلبرینگی بالا آوردن سر تا ۹۰ درجه ارتفاع تخت ۸۰سانت پای ثابت خصوصیت این تخت به این گونه است که پایه ها جدا...

217
تخت سه شکن پایه ثابت

دارای دو هندل بلبرینگی بلا آوردن سر تا ۹۰درجه بالا آوردن پا تا ۴۵ درجه

209
اکسیژن ساز یویو

ساخت کشور چین درجه یک اکسیژن ۹۵ درصد بی صدا

206
اکسیژن ساز AirsepوNIDEK

ساخت کشور آمریکا اکسیژن ۹۸درصد کاملا بی صدا قابلیت استفاده ۲۴ ساعته

قالب دکتر