86
تخت بیمار برقی مخصوص کودک مدل تام 2

همانطور که می دانید با تخت بیمار برقی می توانید روند درمان را برای بیماران راحت تر کنید. تخت بیمار برقی هم در خانه ها...

108
تخت بیمار برقی برای زایمان طبیعی مدل AVE2

همانطور که می دانید استفاده از تخت بیمار برقی دوران درمان را برای بیماران و پرستاران بسیار راحت تر می کند. در مقاله قبل شما...

قالب دکتر